• 4.3″ TFT LCD displej 480×272 tačaka
 • Brzina semplovanja 1GSa/s
 • 14 bit-na vertikalna rezolucija
 • Opcioni 16+2 kanalni izlazni modul
 • Opciona podrška za eksterne pojačivače
 • 14 Standardnih signala: Sine, Square, Ramp, Noise, Sin, Exponential Rise/Fall, ECG, Gauss, Haversine, Lorentz, Dual Tones, DC.
 • Mogučnost editovanja proizvoljnog talasnog oblika dužine do 512kpts na samom instrumentu ili do 128 Mpts na računaru
 • Podrška za AM, FM, ASK, FSK, PSK kao i za PWM modulaciju
 • Sweep i Burst funkcija
 • 1GB memorije u standardnoj konfiguraciji
 • Širok izbor standardnih interfejsa: 2XUSB Host, USB device, LAN, GPIB
 • Mogučnost jednostavnog povezivanja sa Rigol USB-TMC osciloskopima radi učitavanja ili prikaza talasnih oblika.
 • Podrška USB Fleš memorijskim uredjajima za FAT fajlove
 • PictBridge podrška za štampanje
 • Kompatibilnost sa LXI-C standardom
 • Dimenzije 230x106x501mm, 4,3kg
 • Garantni period 3 godine

 

Modeli sa jednim kanalom
Model: DG5351 DG5251 DG5101 DG5071
Opseg: 350Mhz 250Mhz 100Mhz 70Mhz
Modeli sa dva kanala
Model: DG5352 DG5252 DG5102 DG5072
Opseg: 350Mhz 250Mhz 100Mhz 70Mhz