• Grafički LCD displej 240×128 pix., 86x51mm
 • 2 Multifunkcijska ulaza za izmenjive sonde
 • Izmenjivi opsezi merenja pritiska preko izmenjivih SPI2 pločica

SPI2-100 od -100Pa do +100Pa
SPI2-500 od -500Pa do +500Pa
SPI2-1000 od -1000Pa do +1000Pa
SPI2-10,000 od -10,000 do +10,000Pa

 • Istovremeni prikaz od 1-4 merena parametra
 • Trend indikator
 • Senzor poseduje 4 nezavisna vizuelna i konfigurabilna vizuelna i zvučna alarma
 • 2 Analogna izlaza 0/5-10Vdc ili 0/4-20mA u standardnoj konfiguraciji
 • 2 Dodatna opciona izlaza 0/5-10Vdc ili 0/4-20mA
 • 4 Opciona relejna izlaza 5A/230V
 • Napajanje 24Vdc/Vac ili 220Vac
 • Dijagnostički izlaz
 • Opciona Ethernet komunikacija ili MOD Bus RS485 komunikacija
 • Jednostavno konfigurisanje senzora preko tastature, opcionog softvera, opcione ModBus ili Ethernet mreže
 • Opseg radne temperature -10°C do +50°C
 • Kućište izradjeno od ABS-a u IP65 zaštiti